Hängmörat

Under hängmörningen, som pågår i tre veckor, bryter enzymerna i köttet ner proteiner i celler och bindväv. Det ger ett klassiskt behandlat mört kött, med perfekt konsistens.